Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Περιβάλλον Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης λάσπης που παράγεται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Περιβάλλον


Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης λάσπης που παράγεται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα χωνευμένης και αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή. Η ποιότητα της λάσπης καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδοθεί απο το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή, προς το ΣΑΛΑ (Αρ.Άδειας 68/2012).

Αρχείο Μεταδεδομένων: http://bit.ly/2iLbg5S


Στοιχεία Dataset:
Πηγή Ενημέρωσης: 5002 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
Χρέωση: Καμία Χρέωση
Επίπεδο Επεξεργασίας: Επεξεργασμένα Δεδομένα
Προστέθηκε στο data.gov.cy: 01/09/2017
Άδεια Χρήσης: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Συχνότητα Επικαιροποίησης: Ετήσια
Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2016 - 31/12/2016
Γεωγραφική Κάλυψη: Λεμεσός
Σύνδεσμος Επικοινωνίας: Δημήτρης Μιχαηλίδης
e-mail: demetris@sbla.com.cy