Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Περιβάλλον Ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού που εξέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Περιβάλλον


Ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού που εξέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Πίνακας με τις μηνιαίες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που καταμετρούνται στην μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων στο σταθμό του ΣΑΛΑ στη Μονή. Ο έλεγχος των ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδόσει το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή προς το ΣΑΛΑ ( Αρ.Άδειας 68/2012) .

Αρχείο Μεταδεδομένων: http://bit.ly/2vx0GFy


Στοιχεία Dataset:
Πηγή Ενημέρωσης: 5002 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
Χρέωση: Καμία Χρέωση
Επίπεδο Επεξεργασίας: Επεξεργασμένα Δεδομένα
Προστέθηκε στο data.gov.cy: 01/09/2017
Άδεια Χρήσης: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Συχνότητα Επικαιροποίησης: Ετήσια
Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2016 - 31/12/2016
Γεωγραφική Κάλυψη: Λεμεσός
Σύνδεσμος Επικοινωνίας: Δημήτρης Μιχαηλίδης
e-mail: demetris@sbla.com.cy