Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Περιβάλλον Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού που εξέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Περιβάλλον


Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού που εξέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε ενοποιημένο ημερήσιο δείγμα ανακυκλωμένου νερού (composite sample - 24 hours, το οποίο λαμβάνεται με αυτόματη συσκευή-automatic sampler) ,απο την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και συγκεκριμένα απο την έξοδο της δεξαμενής επαφής (contact tank) του σταθμού του ΣΑΛΑ στη Μονή. Η ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδόσει το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή προς το ΣΑΛΑ (Αρ.Άδειας 68/2012) .


Αρχείο Μεταδεδομένων: http://bit.ly/2wssiJz


Στοιχεία Dataset:
Πηγή Ενημέρωσης: 5002 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
Χρέωση: Καμία Χρέωση
Επίπεδο Επεξεργασίας: Επεξεργασμένα Δεδομένα
Προστέθηκε στο data.gov.cy: 01/09/2017
Άδεια Χρήσης: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Συχνότητα Επικαιροποίησης: Ετήσια
Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2016 - 31/12/2016
Γεωγραφική Κάλυψη: Λεμεσός
Σύνδεσμος Επικοινωνίας: Δημήτρης Μιχαηλίδης
e-mail: demetris@sbla.com.cy